Spēles noteikumi

Pamata noteikumi - Spēle ar teksta kartītēm  

Atrodi divus vai vairāk draugus un sēdieties pie galda. Ja Tev nav vismaz divi draugi, pamēģini atinstalēt Tiktoku un iziet ārā.

Spēles sākumā katram spēlētājam tiek izdalītas 5 teksta kartītes (teksta kartītes ir tās, kurām virsū ir teksts, ja kas).

Par pirmo spēles tiesnesi kļūst dalībnieks, kuram ir vismazāk Facebook draugu. Tiesnesis drīkst aplūkot fotokartītes, izvēloties sev tīkamāko, kuru izmantot šajā gājienā. Kartīti ievieto koka turētājā tā, lai tā būtu redzama visiem spēlētājiem. Pārējie spēlētāji apskata savas teksta kartītes un izvēlas kartīti, kura vislabāk sader ar tiesneša izvēlēto fotokartīti. Katrs spēlētājs novieto atbilstošo kartīti uz galda, ar tekstu pavērstu uz leju. Kad visi spēlētāji ir novietojuši savu kartīti uz galda, tiesnesis tās samaisa un pa vienai nolasa skaļi. Pārliecinieties, vai fotokartīte ir redzama visiem spēlētājiem, kamēr tiek lasītas teksta kartītes, citādāk nav prikola!

Pēc visu teksta kartīšu nolasīšanas, tiesnesis izvēlas smieklīgāko teksta kartīti. Spēlētājs, kurš to uzlika, uzvar šajā kārtā un patur savu teksta kartīti kā trofeju. Par teksta kartīti pienākas noteikts punktu skaits, kas redzams labajā apakšējā stūrī, zvaigznīšu formā.

Pēc gājiena pulksteņrādītāja virzienā mainās tiesnesis un katrs spēlētājs paceļ jaunu teksta kartīti, lai uz rokām vienmēr būtu piecas.

*Izspēlējot kartīti "Izdomā pats", spēlētāja uzdevums ir izdomāt fotokartītei atbilstošu situāciju, izmantojot savu iztēli. Ja tiesnesis izvēlas tevis izdomāto situāciju, tu saņem 4 punktus un teksta kartiņu, kā balvu par lielu smadzeņu apjoma izmantošanu.

Uzvar spēlētājs, kurš pirmais savāc noteiktu punktu/zvaigznīšu skaitu.

Mes rekomendējam šādu punktu sistēmu spelējot ar teksta kartītēm:

Cilvēki

3-4

5-6

7-10

11-15

Punkti

12

10

8

7

*Varat mainīt savācamo punktu skaitu arī pēc saviem ieskatiem.


Papildus noteikumi - Spēle ar meme kartītēm  

Spēles sākumā katram spēlētājam tiek izdalītas 5 fotokartītes. Ja tev jāpaskaidro, kas ir fotokartīte, tad beidz spēlēt.

Par pirmo spēles tiesnesi kļūst dalībnieks, kuram ir bijis vislielākais nodokļu parāds. Tiesnesis izskata teksta kartītes un izvēlas to, kuru vēlas izmantot šajā gājienā. Kartīti ievieto koka turētājā tā, lai tā būtu redzama visiem. Pārējie spēlētāji apskata savas fotokartītes un izvēlas kartīti, kura vislabāk sader ar tiesneša  izvēlēto teksta kartīti. Spēlētāji novieto kartītes uz galda ar attēlu pavērstu uz leju.

Kad katrs spēlētājs ir izvēlējies un novietojis kartīti uz galda, tiesnesis tās sajauc un pa vienai parāda visiem. Pārliecinieties, vai teksta kartīte ir redzama visiem spēlētājiem, kamēr tiek rādītas fotokartītes, citādāk, nu...nav prikola.

Pēc visu fotokartīšu apskatīšanas, tiesnesis izvēlas smieklīgāko kartīti. Spēlētājs, kurš to uzlika, uzvar šajā kārtā, saņem uz teksta kartītes redzamo punktu skaitu un patur teksta kartīti kā trofeju.

Pēc gājiena pulksteņrādītāja virzienā mainās tiesnesis un katrs spēlētājs paceļ jaunu fotokartīti, lai uz rokām vienmēr būtu piecas.

Spēli uzvar spēlētājs, kurš pirmais savāc noteiktu punktu/zvaigznīšu skaitu.

Mēs rekomendējam šādu punktu sistēmu spēlējot ar meme kartītēm:

Cilvēki

3-4

5-6

7-10

Punkti

8

6

5

*Varat mainīt savācamo punktu skaitu arī pēc saviem ieskatiem.